ZOREL TEKSTİL İMALAT PAZARLAMA SANAYİ ve TİCARET Ltd.Şti. (şirket) olarak, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, Bölüm 2’de belirtilen şekillerde aldığımız kişisel verilerinizi, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, alt işverenlerimizle sürdürdüğümüz ticari faaliyetlerimiz ve siz çalışanlarımızla olan iş akdine dayanan iş ilişkimiz dahilinde:

 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Şirkete bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle, kişisel verilerin doğruluğunu ve güncel halini koruyarak kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, işleneceğini, yasal şartlar gereği bu verileri talep etmeye yetkili kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’ya uygun şekilde, yurtiçi veya dışında üçüncü kişilere aktarılacağını ve işlenebileceğini bildiririz.

KVKK’nın şirketimizde nasıl uygulandığına dair işleyiş, KVKK P01 Kişisel Verilerin Korunması Prosedürü ile açıklanmıştır.

 1. Veri Sorumlusu İrtibat Kişisinin Kimliği

Şirketimiz KVKK gereği, Bilgi Sistemleri Sorumlusu İsmail ALKURT’u, “İrtibat Kişisi” olarak görevlendirilmiştir. KVKK ile ilgili bilgi almak ve haklarınızı kullanmak üzere İrtibat Kişisi’ne başvurabilirsiniz.

 1. Çalışanların Alınan Kişisel Verileri, İşleme Amaçları ve Toplama Yöntemi
Alınan Kişisel Verinin Tanımı Alınan Veriler İşleme Amacı Toplama Yöntemi
Kimlik Bilgileri Adı-soyadı, TC No, anne-baba adı, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin kimlik bilgileri, referansların veya acil durumda aranacak kişilerin adı – soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum, çalışma izin belgesinde yer alan ad – soyadı (Göçmen çalışan), iş kazası /meslek hastalığı bilgileri, askerlik durumu İş Sözleşmesinin hazırlanması, özlük dosyasında yer alan yasal belgelerin hazırlanması, acil durumlarda hızlı hareket edebilmek için bilginin kaydedilmesi İş Başvuru Formu, Özgeçmiş, Özlük Dosyası Hazırlama
Kimlik Bilgileri Personel Devam Kontrol Sistemi’ne girilen adı-soyadı Kuruluşa giriş ve çıkış saatlerinin kayıt altına alınması Personel Devam Kontrol Sistemi
Kimlik Bilgileri Sunucularda tutulan adı-soyadı bilgisi Şirket verilerinin yurtiçi veya yurtdışındaki sunucularda tutulması Bilgisayar ve Sunucuların Kullanımı
Kimlik Bilgileri Acil durum ekiplerinde görevli personellerin adı-soyadı, çalışan temsilcilerinin adı-soyadı Acil durumlarda hızlı hareket edebilmek için bilginin kaydedilmesi, çalışanların çalışan temsilcisini tanıması Acil Durum Ekip Listesi, Çalışan Temsilcisi duyurusu
Kimlik Bilgileri Çalışanın adı-soyadı Şirket adına satın alma işlemleri yapması, satış ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi, şirket faaliyetlerinin sürdürülmesi Ticari faaliyet için yazışmalar, e-posta
İletişim Bilgileri Telefon no, e-posta adresi, referansların veya acil durumda aranacak kişilerin iletişim bilgileri İş Sözleşmesinin hazırlanması, özlük dosyasında yer alan yasal belgelerin hazırlanması, acil durumlarda hızlı hareket edebilmek için bilginin kaydedilmesi İş Başvuru Formu, Özgeçmiş, Özlük Dosyası Hazırlama
İletişim Bilgileri Acil durum ekiplerinde görevli personellerin telefon numaraları Acil durumlarda hızlı hareket edebilmek için bilginin kaydedilmesi Acil Durum Ekip Listesi
İletişim Bilgileri Telefon no, e-posta adresi Şirket adına satın alma işlemleri yapması, satış ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi, şirket faaliyetlerinin sürdürülmesi İş Başvuru Formu, Özgeçmiş, Özlük Dosyası Hazırlama
Lokasyon Konum bilgisi Araç takip sistemi ile şirket araçlarının kullanımının kontrolü Araç takip sistemi
Mesleki Deneyim Eğitim – öğrenim durumu İş Sözleşmesinin hazırlanması, özlük dosyasında yer alan yasal belgelerin hazırlanması İş Başvuru Formu, Özgeçmiş, Özlük Dosyası Hazırlama
Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Adli sicil kaydı İş Sözleşmesinin hazırlanması, özlük dosyasında yer alan yasal belgelerin hazırlanması İş Başvuru Formu, Özgeçmiş, Adli Sicil Kaydı, Özlük Dosyası Hazırlama
Mesleki Deneyim Çalışma hayatı deneyimi İş Sözleşmesinin hazırlanması, özlük dosyasında yer alan yasal belgelerin hazırlanması İş Başvuru Formu, Özgeçmiş, Özlük Dosyası Hazırlama
Sağlık Bilgileri İşe giriş sağlık muayene raporu ve periyodik muayene raporunda yer alan sağlık durumu, engellilik hali İş Sözleşmesinin hazırlanması, özlük dosyasında yer alan yasal belgelerin hazırlanması, zorunlu sağlık muayenelerinin yapıldığının kaydedilmesi Sağlık Muayene Raporları
Sağlık Bilgileri GÜNEŞ OSGB tarafından kullanılan MEDİTEK (İş Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi) yazılımında (E-Reçete) tutulan işe giriş sağlık muayene raporu ve periyodik muayene raporunda yer alan sağlık durumu, engellilik hali Zorunlu sağlık muayenelerinin yapıldığının kaydedilmesi Sağlık Muayene Raporları
Sağlık Bilgileri Kan grubu Acil durumlarda hızlı hareket edebilmek için bilginin kaydedilmesi Kan Grubu Kartı
Sendika Üyeliği Sendika / dernek üyeliği İş Sözleşmesinin hazırlanması, özlük dosyasında yer alan yasal belgelerin hazırlanması İş Başvuru Formu, Özgeçmiş, Özlük Dosyası Hazırlama
Askerlik Durumu Askerliği tamamlama bilgileri, tecil bilgileri İş Sözleşmesinin hazırlanması, özlük dosyasında yer alan yasal belgelerin hazırlanması İş Başvuru Formu, Özgeçmiş, Özlük Dosyası Hazırlama
Özlük İzin kayıtları Ücretli ve ücretsiz izinlerin yönetilmesi, özlük işlemleri İzin Formları
Biyometrik Veri Ayakkabı No, Beden No, Boy, Kilo vb Çalışanın sağlık muayenelerinin yapılması, iş kıyafeti ve kişisel koruyucu donanım sağlamak üzere beden ölçülerinin alınması Ölçüm ile
Finans Banka hesap no, IBAN NO (Maaş), çalışanın alacağı / aldığı ücret bilgisi Ücret ödemeleri için banka hesap bilgilerinin alınması, iş Sözleşmesinin hazırlanması, özlük dosyasında yer alan yasal belgelerin hazırlanması, çalışanın ücretinin banka yoluyla ödenmesi, bordro,  ücret hesap pusulası, banka ödeme listesi, bordro icmal listesi vb hazırlanması Çalışanın banka hesap no beyanı
Irk ve Etnik Köken TC vatandaşı veya yabancı uyruklu olma bilgisi İş Sözleşmesinin hazırlanması, özlük dosyasında yer alan yasal belgelerin hazırlanması İş Başvuru Formu, Özgeçmiş, Özlük Dosyası Hazırlama
Kimlik Bilgileri (Eğitim faaliyetleri için) Katılan kişinin adı-soyadı Yasal olarak zorunlu olan İSG eğitimlerinin veya yetkinliklerin artırılması için farklı konularda eğitim faaliyetleri düzenlenmesi ve eğitimle ilgili bilgilerin kaydedilmesi Eğitim Katılım Formu
Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Eğitim faaliyetleri için) (İç/dış) Katılan kişinin fotoğrafı, video görüntüsü Yasal olarak zorunlu olan İSG eğitimlerinin veya yetkinliklerin artırılması için farklı konularda eğitim faaliyetleri düzenlenmesi ve eğitimle ilgili bilgilerin kaydedilmesi Fotoğraf Çekimi
Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Sosyal faaliyetler, şirket yemekleri, piknikler) Katılan kişinin ve ailesinin fotoğrafı, video görüntüsü Şirket web sitesinde, sosyal medya sayfasında veya yerel basında kullanılması Fotoğraf Çekimi
Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Güvenlik kameraları) Çalışanların güvenlik kamera görüntüleri ve idari bina girişinde görüntü ve ses kaydı Şirketin fiziksel güvenliğini sağlamak amacıyla, şirket içerisindeki açık alanlarda görüntü kaydının tutulması Güvenlik Kameraları
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Çalışanların ve ailelerinin fotoğraf ve videoları Çalışanın kişisel bilgilerini, bilgisayar içerisinde muhafaza etmek istemesi Kişisel Verinin Çalışanın Kendisi Tarafından Bilgisayarda Tutulması
Finans Banka hesap no, IBAN NO (Maaş), Çalışanın kişisel bilgilerini, bilgisayar içerisinde muhafaza etmek istemesi Kişisel Verinin Çalışanın Kendisi Tarafından Bilgisayarda Tutulması
Mesleki Deneyim Performans değerlendirme sonuçları (Adı-soyadı, fotoğraf vb)

*Analiz tarihinde, performans değerlendirme uygulaması yapılmamaktadır.

Performansından ötürü çalışanın takdir edilmesi için tüm kuruluşla sonuçların paylaşılması Performans değerlendirme raporu

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarma Amaçları

Kişisel verileriniz, 4857 Sayılı İş Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve bunlara bağlı yönetmelik, tebliğ vb. yasal mevzuat gereği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kolluk Kuvvetleri, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu vb kamu tüzel kişilerine aktarılmaktadır.

Kişisel verileriniz, BSCI, Sedex, ISO 9001 vb standartların denetimini yapan bağımsız belgelendirme kuruluşlarına aktarılmaktadır. (Eğitim kayıtları, sağlık muayeneleri, fazla mesai ödemeleri vb)

Bordro işlemlerinin yürütülmesi amacıyla ETA muhasebe yazılımı kullanılmaktadır, bu bilgiler, hizmet alınan Mali Müşavir’e aktarılmaktadır. Ücret ödemeleri ve bireysel emeklilik sigortası işlemleri için, kişisel verileriniz ilgili banka ve sigorta şirketine aktarılmaktadır. Teşviklerden yararlanmak üzere, kişisel verileriniz, danışmanlık hizmeti aldığımız firmaya aktarılmaktadır.

Sağlık muayene kayıtlarınız ve İSG eğitim kayıtlarınız, hizmet aldığımız Güneş OSGB’nin kullandığı MEDİTEK yazılımına İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi tarafından girilmektedir. (Yasal olarak zorunludur) İşten ayrılmanız halinde, sağlık muayene kayıtlarınızın onaylı bir kopyası, yeni işvereninizin talebi halinde kendisine iletilmektedir.Bir önceki işyerinizden de, işe yeni girdiğinizde, biz sağlık muayene kayıtlarınızı talep edebilmekteyiz.

Mesleki yeterlilik eğitimi ve sınavları için, kişisel verileriniz ilgili eğitim ve sınav kuruluşuna aktarılmaktadır.

Acil durumların yönetilmesi ve yasal şartların yerine getirilmesi için, Acil Durum Ekipleri’nde görevli olan veya Çalışan Temsilcisi seçilen personellerimizin adı-soyadı, telefon numarası ve fotoğrafı, iletişim panolarında ilan edilmektedir.

İşe giriş-çıkış bildirimlerinde ve talep edilmesi halinde, kişisel verileriniz kolluk kuvvetlerine aktarılmaktadır. Kolluk kuvvetleri dışında, hakkınızda bilgi almak isteyen taraflar söz konusu olduğunda (Banka, alışveriş yaptığınız mağazalar vb), sizin açık rızanız olmadan bilgi verilmemektedir. Adınıza açılmış davalarda, yasal şartların gerektirdiği bilgiler, ilgili kurum ve kuruluşa aktarılmaktadır.

Elektronik ortamda sakladığımız verileriniz, sunuculara aktarılmaktadır.

Şirket adına görevli olarak katıldığınız etkinliklerde (Eğitim, fuar katılımı, otel rezervasyonu, uçak bileti alımı vb) kimlik ve iletişim bilgileriniz aktarılmaktadır. Taşıt tanıma sistemi vb abonelik hizmetlerinde, kimlik ve araç plaka bilgileri ilgili şirkete aktarılmaktadır.

www.zoreltekstil.com.tr veya şirketimizin sosyal medyadaki sayfalarında, şirket faaliyetleri veya sosyal faaliyetlerde çekilen fotoğraflarınız aktarılmaktadır. (Açık rızanız alınarak)

Şirketimizde, güvenlik kamerası işareti olan yerlerde, kamera ile çekim yapılmakta ve güvenlik kontrolü amacıyla tutulmaktadır. Ayrıca, servis hizmeti alınan firmanın sağladığı araçta, Denizli Büyükşehir Belediyesi UKOME tarafından zorunlu kılınan güvenlik kamerası takılı olması halinde, servis içerisindeyken de görüntüleriniz kaydedilebilmektedir.

Şirketimizin ticari ilişkileri bulunan müşteri ve tedarikçilerle yapılan işlemlerde, satış ve satın almadan sorumlu personellerimizin adı-soyadı ve iletişim bilgileri karşı tarafa aktarılmaktadır.

Verilerinizin aktarıldığı taraflarla kişisel verilerinizin korunmasına dair gizlilik sözleşmelerimiz mevcuttur.

 1. Veri Sahibinin (İlgili Kişinin) Hakları

KVKK gereğince, veri sahibi olarak, kişisel verilerinizin:

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme ve işlendiyse bilgi talep etme
 • İşlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurtiçi veya dışında aktarıldığı üçüncü tarafları bilme
 • Eksik ya da yanlış işlenmişse veya değişmişse, düzeltilmesini talep etme
 • KVKK Madde 7 çerçevesinde, silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Aktarıldığı üçüncü kişilerden de yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme
 • Münhasıran otomatik sistemlerle analiz edilmesi nedeniyle aleyhte bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • KVKK’ya aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Veri sahipleri, herhangi bir ücrete sahip olmaksızın erişim hakkına sahiptir.

Kişisel verilerin doğru ve güncel tutulması için, değişiklikleri 0258 385 72 07 numaralı telefondan, info@zoreltekstil.com.tr adresini kullanarak ya da bizzat İrtibat Kişisi’ne başvurarak bildirebilirsiniz.

Veri sahibinin başvurusu ve başvurunun değerlendirilmesi:

İlgili kişiler, herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın, ilgili yasal mevzuatın sağladığı haklar dairesinde, şirket tarafından işlenen kişisel verilere en kısa sürede erişimi sağlamak adına ve yukarıda belirtilen hakların kullanılmasına yönelik şirkete talepte bulunabileceklerdir. Şirket, bu erişim taleplerini karşılamak adına gerekli başvuru kanallarını oluşturur. Başvurular en kısa sürede ve her halükarda KVKK’da öngörülen süre içerisinde cevaplandırılır. (Bakınız KVKK P01 Kişisel Verilerin Korunması Prosedürü “Bölüm 4.3     Kişisel Veriler İle İlgili İhlallerin Yönetilmesi”)

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu, Şirketin internet adresinde bulunan iletişim formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir.

 1. Personelimizin Uyması Gereken Kişisel Verinin Korunması Kuralları

Personelimizin hem kendi kişisel verilerini koruması hem de diğer tarafların (Müşteriler, tedarikçiler, alt tedarikçiler, diğer çalışanlar vb) kişisel verilerini koruması için şirket tarafından kurallar belirlenmiştir.

5.1 Müşterilerle Yürütülen İşlemlerdeki Kişisel Veriler:

 1. Müşterilerle tüm yazışmalarda, size verilmiş olan resmi şirket e-posta adresi kullanılacak.
 2. Müşterilerle telefon görüşmeleri, size zimmetlenmiş olan şirket telefonu ve hattı ile yapılacak.
 3. Müşterilerden alınan kartvizitler, hangi etkinlikte alındıysa kayıt altına alınacak ve saklama süresi sonunda imha edilecek.
 4. Müşterilere, adınıza basılmış kartvizit haricinde başka bir kartvizit verilmeyecek.
 5. İşten ayrılma durumunda, şirket müşterileri ile iletişim kurulmayacak. Müşterilere ait kimlik ve iletişim bilgileri, harici bellek, e-posta, fotoğraf çekimi veya not alarak vb bir yolla kopyalanmayacak.
 6. Fuar faaliyetleri sırasında, sadece stand ve çalışanların fotoğrafları çekilecek, ziyaretçilerin görüntüleri alınmayacak.

5.2 Tedarikçilerle Yürütülen İşlemlerdeki Kişisel Veriler:

 1. Tedarikçilerle tüm yazışmalarda, size verilmiş olan resmi şirket e-posta adresi kullanılacak.
 2. Tedarikçilerle telefon görüşmeleri, size zimmetlenmiş olan şirket telefonu ve hattı ile yapılacak.
 3. Tedarikçilerden alınan kartvizitler, hangi etkinlikte alındıysa kayıt altına alınacak ve saklama süresi sonunda imha edilecek.
 4. Tedarikçilere, adınıza basılmış kartvizit haricinde başka bir kartvizit verilmeyecek.
 5. İşten ayrılma durumunda, şirket tedarikçileri ile iletişim kurulmayacak. Tedarikçilere ait kimlik ve iletişim bilgileri, harici bellek, e-posta, fotoğraf çekimi veya not alarak vb bir yolla kopyalanmayacak.
 6. Kurumsal abonelik, e-ticaret sitesinden şirket adına satın alma durumlarında, şirkete ait kredi kartı kullanılacak, kişisel kartlar kullanılmayacak.

5.3 Kurumsal Telefon ve E-posta Kullanımı:

 1. Şirketle ilgili tüm yazışmalarda, size verilmiş olan resmi şirket e-posta adresi kullanılacak.
 2. Şirket faaliyetleri ile ilgili telefon görüşmeleri, size zimmetlenmiş olan şirket telefonu ve hattı ile yapılacak.
 3. Şirket e-posta adresi ve telefon hattı ile kişisel yazışma ve görüşmeler yapılmayacak. Şirket faaliyetleri ile ilgili olmayan içerikteki e-postalar, müşterilere, tedarikçilere ve diğer taraflara gönderilmeyecek.
 4. Şirket e-posta adresinde yapılan yazışmaların yedekleri, şirket tarafından belirlenen yedekleme yöntemine uygun yapılacak. Harici bellek kullanımı ya da adreslerin başka adreslere yönlendirilmesi yasaktır.
 5. İşten ayrılma durumunda, Outlook.pst dosyası, Bilgi Sistemleri Sorumlusu tarafından devralınacak.
 6. Çalışanların telefon numaralarını içeren telefon no listeleri, işle ilgili faaliyetler dışında kullanılmayacak, izin alınmaksızın başkasına aktarılmayacak.
 7. Çalışanların kişisel cep telefonu numaraları, açık rızaları alınmadan, işle ilgili whatsapp gruplarına eklenmeyecek.
 8. Şirket hatları ve cihazlar, kesinlikle bir başka kişiye verilmeyecek.

5.4 İş Başvurularının Alınması

 1. Kariyer siteleri, İŞKUR, şirket web sitesi aracılığıyla gelen veya bizzat aday tarafından elden teslim edilen özgeçmişler, başvuru sahibinin izni olmadan başka şirketlere iletilmeyecek.
 2. Diğer kuruluşlardan, İK yöneticilerinin dahil olduğu çevrimiçi yazışma programlarından gelen özgeçmişler dikkate alınmayacak ve silinecek.
 3. Özgeçmiş ve iş başvuru formları, İK personeli tarafından ilgili yöneticiye sunulacak ve değerlendirmesi yapıldıktan sonra geri alınacak.
 4. Adaya, iş başvuru formunda yer alanlar haricinde kişisel veri niteliğinde soru sorulmayacak. (Eşinin maaşı, ailesinin maddi durumu vb)
 5. İşe alınmayan adayların başvuruları, başvuru tarihinden itibaren 6 ay sonra imha edilecek.

5.5 Özlük İşlemleri, Bordrolama

 1. İşten ayrılan personellerimizin başka bir işyerine başvuru yaptığında, yeni işvereni tarafından şirketimizden performansına dair bilgi talep edildiğinde, bu bilgiler, başka kişilerle paylaşılmamak üzere (taahhüt alınarak) yeni işyerine yazılı olarak iletilebilir.
 2. İş başvuru formu ve işe girişte istenen belgeler aracılığıyla çalışanın özlük dosyası oluşturulur (hem fiziki olarak hem de elektronik ortamda). Özlük dosyaları, yetkili personelin ve yasal zorunlu durumlar dışında diğer kişilerin erişimine açık değildir. (Bölüm 3’te kimlere aktarım yapılabileceği açıklanmıştır)
 3. Çalışana ödenecek ücret bilgisi de yetkili personel, yasal zorunlu bildirim yapılan kurumlar ve banka dışındaki tarafların erişimine açık değildir.
 4. Çalışılan banka ve bireysel emeklilik hizmeti veren sigorta şirketlerine, çalışan bilgilerinin, sözleşmede belirlenen hizmet haricinde, başka amaçlarla kullanılmayacağına dair taahhüt alınacak. (Kredi kartı gönderimi, başka sigorta hizmeti satışı vb)
 5. Özlük dosyalarındaki kişisel verilerin güncel olması sağlanacak.
 6. İşe giriş ve çıkış saatlerinde kullanılan Personel Devam Kontrol Sistemi’ndeki veriler, planlanan süre kadar saklanacak.
 7. Çalışanlara verilmesi gereken iş kıyafeti, kişisel koruyucu donanım vb için alınan beden ölçüleri, ayakkabı numaraları, sipariş verilip, ürünler teslim edilene kadar muhafaza edilecek, daha sonra imha edilecek. (Sağlık kontrolü için alınan ölçümler için madde 5.11’e bakınız)

5.6 Eğitim Faaliyetlerindeki Kişisel Veriler

 1. Yasal zorunlu iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde, eğitim kaydı tutmak zorunludur (ad-soyadı ve fotoğraf). Çekilen fotoğraflar ve eğitim formları, hizmet alınan  OSGB’ye aktarılır ve kullandıkları yazılımda tutulur. Bunun dışında, belgelendirme denetimi yapan kuruluşlar, bu kayıtları inceleyebilir ve not edebilir.
 2. Yetkinliği artırmak amacıyla yapılan eğitimlerde de ad-soyadı kaydedilir ve fotoğraf çekilebilir. Bu kayıtlar, belgelendirme denetimi yapan kuruluşlar tarafından incelenebilir ve not edilebilir.
 3. Şirket içinde veya dışında, dış bir eğitmen tarafından yapılan eğitimlerde de ad-soyadı kaydedilir ve fotoğraf çekilebilir. Fotoğraf çektirmek istemeyen katılımcılar, eğitmene durumu bildirerek çekime katılmama hakkına sahiptir. Bu kayıtlar, belgelendirme denetimi yapan kuruluşlar tarafından incelenebilir ve not edilebilir. Eğitmenin adı-soyadı ve telefon numarası gibi kişisel verileri de eğitime katılan personellerimiz tarafından, eğitmenin izni olmaksızın başkasına aktarılamaz.

5.7 Güvenlik

 1. Güvenlik görevlileri, tüm yönetici ve çalışanlar, kolluk kuvvetleri haricinde, personeller veya alt işveren personelleri hakkında soru soran kişilere kesinlikle bilgi veremez.
 2. Şirkete giriş yapan ziyaretçinin adı-soyadı ve araçla gelmişse araç plaka no kayıt altına alınır. Kimi ziyaret edeceği not edilir.
 3. Ziyaretçi şirkete ilk kez geliyorsa, girişteki bilgilendirme tabelasını okuması sağlanır ve ziyaret edeceği kişinin yanına refakatçi eşliğinde gönderilir.
 4. Personelin şahsi telefon numaraları, kendisinin onayı olmaksızın diğer kişilere verilemez.
 5. Şirkette, tabela ile belirlenmiş alanlarda güvenlik kameraları ile görüntüler kayıt altına alınır.
 6. Ziyaretçiler, şirket wifi ağına bağlanmak istediklerinde, IP no’ları kayıt altına alınır.

 

5.8 Sosyal Medya Kullanımı (Bakınız KVKK K02 Sosyal Medya Kullanımı Politikası)

 1. Şirket faaliyetlerimiz veya sosyal faaliyetlerimiz sırasında çekilen fotoğraf veya videolar, şirket web sitemiz, şirketimizin sosyal medya sayfalarında (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube vb) yer alabilir.
 2. Paylaşımlar sırasında, kişi adları ile etiketleme yapılmaz. Bu kural hem şirket hem de tüm personelimiz için geçerlidir.
 3. Şirket adına sosyal medya sayfalarında hesap açma, sayfa açma vb işlemlerde tek yetkili Bilgi İşlemleri Sorumlusu’dur. ZOREL Ltd.Şti., adına izinsiz açılan sayfalarla ilgili yasal yollara başvurabilir.

 

5.9 Şirket Bilgisayarlarının Kullanımı, Kullanımına Onay Verilen Yazılımlar

 1. Şirket bilgisayarlarında, kişisel veriler saklanmamalıdır. (Fotoğraf, video, kimlik bilgileri, banka hesap no vb kişisel veriler) Şirket bilgisayarları, otomatik olarak yedeklendiği için kişisel verileriniz sunuculara da aktarılmış olmaktadır.
 2. Şirket bilgisayarlarına ve cep telefonlarına, şirket tarafından izin verilen yazılımlar dışında başka yazılım ve programlar yüklenmeyecek.
 3. Şirket bilgisayarlarının bakıma gönderilmesi gerektiğinde, hard diski Bilgi Sistemleri Sorumlusu tarafından sökülecek, muhafaza edilecek.
 4. Dışarıdan bakım servisi alındığında, sunucu odasına Bilgi Sistemleri Sorumlusu olmadan girişe izin verilmeyecek.
 5. Şirket bilgisayarlarına harici bellek takılmayacak.
 6. Yazılımların kullanılması için personele verilen kullanıcı adı ve şifreler, başka kullanıcılarla paylaşılmayacak, ekranlar açık bırakılmayacak.

5.10 Acil Durum Ekipleri ve Çalışan Temsilcileri

 1. Acil durum ekiplerinde görevlendirilen personellerin, acil durumlarda hemen erişilebilmesi için adı-soyadı ve telefon numaraları iletişim panolarında ilan edilir. (Kendi rızaları alınmak suretiyle)
 2. İlan edilen telefon numaraları, acil durumlar dışında başka amaçlarla aranmayacak ve başkası ile paylaşılmayacak.
 3. Çalışan Temsilcileri’nin adı-soyadı ve fotoğrafı, tüm personel tarafından tanınabilmeleri için iletişim panolarında ilan edilir. (Kendi rızaları alınmak suretiyle)

5.11 Sağlık Verileri

 1. Yasal mevzuat gereği, tüm çalışanlarımızın işe girişte sağlık muayeneleri yapılır ve raporlanır. İşin devamında da İşyeri Hekimi tarafından gerekli görülen sıklık ve içerikte muayeneler tekrarlanır ve raporlanır.
 2. Tüm sağlık kayıtları, İşyeri Hekimi tarafından tutulur ve yazılıma kaydedilir.
 3. Sağlık muayenelerinde kaydedilen boy, kilo vb ölçümler de muhafaza edilir.
 4. Çalışana ait tüm sağlık öyküsü, özel nitelikli kişisel veri olarak ele alınır. Sağlık verileri, kanunda belirtilen haller dışında, diğer kişilerle paylaşılamaz.
 5. Çalışanlar, hem kendi sağlık verileri hem de diğer personellerin sağlık verileri hakkında konuşmayacak, paylaşım yapmayacaktır.
 6. Sağlık kayıtları, yasal denetimler haricinde, sosyal uygunluk denetimlerinde, içerik açısından değil, zamanında yapılıp yapılmadığı bakımından incelenebilir.

 

 1. Yürürlük ve Değişiklikler

Bu aydınlatma metni, 01.01.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Tüm personelin belirtilen kurallara uyması zorunludur.

Değişiklikler olması halinde, revizyon numarası ve tarihi değiştirilerek, personele yeniden bilgilendirme yapılır.

Tamam
Zorel Tekstil olarak internet sitemizi geliştirmek, etkili ve güvenli hale getirmek, sizin için daha kullanışlı olmasını sağlamak amacıyla çerezler (cookie) kullanıyoruz. Çerezler ile ilgili ayrıntılı bilgilere “Çerez Politikası” sayfamızdan ulaşabilirsiniz.Çerez Politikası
USATurkeyGermanFrenchItalySaudi ArabiaRussiaUnknown